Barion Pixel
A védikus irodalmak alapján a sors múltbéli gondolatainkból, vágyainkból és cselekedeteinkből tevődik össze. (A múlt említése kapcsán gondoljunk az előző életekre és jelen életre is.) Ezek mint okok jelentkeznek, és helyezik egy megadott útirányba az illetőt, amíg azt meg nem változtatja valamilyen másfajta gondolatokkal, vágyakkal, cselekedetekkel.

A sors tartalmazza tehát a karmát, továbbá jelen van benne a szabad akarat is – azaz az embernek lehetősége van sorsát felszabadítóbb irányba terelni, de ronthat is azon – a szabad akarat törvénye szerint (csak aztán lássa annak emberi következményeit is…).

Lélekprogram
A sorsban még jelen van az a lélekprogram, amiért mi ide a Földre leszülettünk és tetteinken keresztül vállaltuk annak megvalósítását ( ez lehet akár egy szimpla, de békébe kifutó családi élet, párkapcsolat megteremtése, hétköznapi tisztességes munkában megélve a mindennapokat, vagy egy nagy család megvalósítása, vagy tanítási feladatok, szolgálatok, vagy néhány nehéz személyiségtulajdonságtól való megszabadulás is akár).

A sors egy magasabb cél miatt léteztetik: saját evolúciós fejlődésünk miatt, és az egyedi embereken keresztül ebbe beletartozik a teljes emberi evolúció fejlődése is.

Mi is ez a cél? Az ember isteni tulajdonságainak megélése, megtapasztalása – igen, már itt a Földön is.
Amikor a Föld még csak finom energiákból állt össze, és nem változott durva anyaggá, az itt élő istenemberek tudták, hogy kik ők, honnan származnak, mi létük célja, és hogyan élhetik meg békében, boldogságban megtapasztalásaikat.

Aztán később  –  ahogy a szabad akarat és a megtapasztalás a karma örvényébe magával sodorta az embert az anyagba süllyedve – elvágta magát korábbi eredetélményétől, képességeitől, és annak tudásáról, honnan is származik ő.

 

Amikor már jó mélyen járt, a legsűrűbbet is megtapasztalva, lehetősége lett ismét felfelé törekednie, hogy saját valódi forrásához becsatlakozhasson. Nagyon sokan ezt a fázist most kezdik élni: annak tudatosulását  –  olvasottakon, tanfolyamokon, tanítókon keresztül  –  , hogy nem bábok, nem a sors kiszolgáltatott szolgái, hanem önmagukat formáló, átformáló emberek, akik csatlakozva eredetükhöz, a Forráshoz, az által vagy annak segítségével képesek földi életüket – annak értelmét – magasabbra emelni.

Az út, azaz a cél az egység elérése, az egységre való törekvő tettek által. Ami nem rombol, nem pusztít, nincs benne agresszív erő (mint például az önigazolást kereső elme-küzdelemben, melynek megnyilvánulása dühérzéssel, méltatlankodással, követelődzéssel, akár veszekedéssel járhat, és egyértelmű a másik lenyomása), hanem békés, nyugodt, benn marad a középpont egyensúlyában.

És hozzá téve mindehhez a feltétlen szeretetet is.

Mi is saját, egyéni evolúciós fejlődés útja?

1. A személyiségből a lélektérbe jutás
A személyiség megtisztítása mindattól, ami alacsonyabb rezgés, azaz személyiségjegyek felismerése – rendszerint erre szolgál minden önismereti kurzus, és önfejlesztő könyvek, önfeltárást segítő egyéni és csoportos munkák. Majd a rossz személyiségjegyek önmagunkból való kimunkálása, blokkok eltávolítása. Amikor tiszta a tér, már csak magas rezgések vannak bennünk. Boldogok, sőt szerelmesek vagyunk az életbe. Ekkor személyiségünk és működésünk alacsony rezgéseitől megtisztítva az intuíción keresztül a lélek végre megnyilvánulhat. Béke, nyugodtság és feltétel nélküli szeretet van benned minden élőlény iránt.  A lélekbe való bekapcsolódással elérjük saját életprogramunkat is.

2. A lélekből a szellembe jutás
Azok számára cél és kezdődhet el ennek kimunkálása, akik benne tudnak maradni a békében, a fényben, az örömben, és a feltétel nélküli szeretetben, nincsenek haragos, dühös megnyilvánulásai, követelődzései, ítélkezései. Tettei nemcsak átgondoltak, hanem bölcsek. Megnyilvánulása a megvilágosodás, mely jelen életben is elérhető akár – ide jutott el E. Tolle, D. Hawkins pszichiáter, és egyre többen a nyugati világban.

Ebben az időszakban, amiben most élünk, a karmán és a sorson túl tudunk lépni. Minek az eszközével? A szabad akaratéval és a jó módszerekkel.

A szabad akarat lehetőséget ad számodra arra, hogy a helyzetre irányuló megoldást vagy megoldásokat válaszd, de ha úgy akarod, benne hagy téged abban, amiben vagy: a szorongásban, a félelemben, a tehetetlenségben, az anyagi blokkokban, a panaszkodásban, a másra mutogatásban, testi és lelki bajaidban, válságaidban.

Sorsod kovácsa te vagy.