Barion Pixel

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2023/000626

Elérhetőségek: kapcsolat@ujrahangolas.hu
Központi telefonszámunk: 06-70-381-6348
Várnai Myrtill: 06-20-369-7596

Legyél Újrahangolás® konzulens!

Képezd tovább magad, legyél professzionális szintű szellemi-lelki segítő!

A képzéseinkhez ONLINE és személyesen is tudsz csatlakozni.

Ezen az áron utoljára!

Végre nem kell éveket tapicskolni a problémákban, a módszer gyorsaságával, hatékonyságával tud többet. Hagyományos és spirituális elengedés és kapcsolódás.

Újrahangolás® konzulens képzést indítunk a magukat szellemi-lelki szinten továbbképezni akaró segítőknek, coachoknak.

Az Újrahangolás® konzulens képzésünk azon érdeklődőknek, segítő szakmában dolgozóknak és a magukat továbbképezni kívánó coachoknak szól, akik szeretnék eszköztárukat az Újrahangolás® módszerével kibővíteni.

Ezzel a gyors, azonnal alkalmazható módszerrel a problémásabb helyzetekben is valódi segítséget nyújthatsz. Az Újrahangolás® a tudományos pszichológiát spiritualitással ötvözve éri ezt el.

Azok számára állítottuk össze képzésünket, akik nyitottak az emberek problémáinak kezelésében a szellemi (spirituális/transzcendentális) szintű megoldásokra is. Akiket a tudományos megközelítéseken túl a problémák szellemi – lelki megoldásai is érdekelnek.

Miért van szükség a problémák szellemi-lelki szintű megoldására is?

Az Újrahangolás® módszere azon munkahipotézisre épít, hogy az ember multidimenzionális lény, azaz testből, lélekből és szellemből áll.
A jelenkori modern pszichológiának nagy hiánya és egyben problémája is  (ezért is éli sajnos válságkorát, hiszen több esetben sem válaszokat, sem  módszereket nem tud adni a megoldások keresőinek) – írom ezt  pszichológusként, felnőtt és gyermek coachként is –, hogy csak a jelen fizikai életünket veszi figyelembe (azaz a fogantatástól a halálig tart az élet), és sem az igazi múltját, sem a jövőjét (transzcendencia) még csak meg sem említi.
Sajnos ezzel egy olyan helyzetet teremt, hogy az egyéni élet sorskerekéből  kiragad mondjuk egy forgásnyit, és igyekszik azt úgy „tálalni”, hogy  megszületésünkkor nem volt semmi, halálunk után szintén semmi nem  lesz, de igyekezz értelmes és boldog életet élni… de minek is?
Mitől van az, hogy számtalan problémára nincs jelen életbeli magyarázat,  sem megoldás? Minek engedjem el a haragomat, az igazságomat, a  hatalomvágyamat, önzőségemet és legyek, kedves, szeretetteljes? Olyan tudatlanságban élhetünk akár, hogy azt sem tudjuk, hogy mitől betegszünk meg, mitől mennek tönkre párkapcsolataink, vagy mitől jönnek komoly anyagi veszteségek. Ha a lelki – szellemi megoldások lehetőségét nem vesszük figyelembe, azzal sajnos egy olyan helyzetet teremt(het)ünk, hogy sok kérdésre nemcsak hogy nem kapunk válaszokat, de MEGOLDÁST SEM.

Sok kisgyermek érzékel dolgokat, fél, retteg, ezekhez szükséges lenne minél értőbb módon viszonyulni, mind a konzulens/segítő szakembernek, mind az arra nyitott szülőknek, és hatékony MEGOLDÁSOKAT találni a gyermek ilyen irányú nehézségeire is.

Évtizedes tapasztalataink alapján mondhatjuk, a problémásabb esetekben több segítséget tud nyújtani a konzulens, ha az alapképzésben elsajátított tudományos megközelítésen túl a transzcendentális/spirituális szintű megoldásokat is ismeri. Teljeskörű, komplex eszköztárat tudva így a kezében a segítségnyújtáshoz.

A pszichológiai alapok és a coaching módszertanát valóban sok helyen megtanulhatod. De szellemi-lelki vonalon egyedülálló amit nálunk tanulhatsz meg.  A módszerünk gyorsabb bármelyiknél, jobban alkalmazkodik a mai kor emberéhez, mint bármi.
Segítői praxisodban ez aranyat ér majd.

Képzeld el, hogy besétál hozzád az ügyfél egy jól megrakott,
súlyos hátizsákkal, mely évek óta nyomja a vállát.

Az Újrahangolás® módszere minden eddiginél gyorsabban és hatékonyabban segít neki letennie ezt a terhet és felszabadítja őt, a lelkét és a szellemét.

Az Újrahangolás® egy új elengedési technika, mely a pszichológia, a spiritualitás és a coaching hármasából született meg. Egy új szellemi-lelki segítő módszer, amely a meglévő technikáknál teljesebb, gyorsaságával pedig azonnali megoldást ad a kézbe a vágyott, szebb és jobb élet eléréséhez.

Az Újrahangolás® mindenféle módszerbe beilleszthető, minden módszer kiegészíthető vele.
Nem kötött semmiféle valláshoz vagy világnézeti megközelítés fogalmi rendszeréhez.

Egy olyan egységes, ugyanakkor összetett eszközrendszer, amely magában foglalja (integrálja és szintetizálja) a tudatos viselkedés megváltoztatását célzó, korunkban ismert leghatékonyabb kezelési eljárásokat, melyek tartós pozitív változás elérését teszik lehetővé.

Többek közt:

– a fókuszterápiát (Gendling),
– David R. Hawkins kutatásait és az Elengedés módszerét,
– az imaginációs, képzeleti technikákat,
– a relaxációt,
– az NLP-t,
– az epigenetikai ismereteket,
– a transzgenerációs oldást,
– a keleti hagyományok meditációs módszereit,
– a tranzakcióanalízist,
– a pozitív pszichológiát,
– illetve az alternatív lélekgyógyászati módszereket.

Az Újrahangolás® szemlélet és megoldási módszer együtt: tanít, nevel, technikát ad, önállósít. Segítségével megvalósítható a békesség, a szeretet, a harmónia a magánéletben, a társas kapcsolatokban, a munkahelyi környezetben.

Néhány példa, hogy milyen elakadásokban
tud segíteni az Újrahangolás®:

– munkahelyi elakadások,
– karrierváltás,
– magánéleti elakadások,
– párkapcsolati problémák,
– magányosság,
– gyermeknevelési nehézségek,
– gyermekek viselkedési zavara,
– egészségügyi problémák,
– elhízás,
– dohányzás,
– pszichológiai problémák (például stressz, szorongás, fóbiák testi betegségek kiegészítő terápiájaként)

Hogyan tud segíteni az Újrahangolás®?

Az Újrahangolás® olyan szemléletbeli megközelítés és gyakorlatban visszaigazolt megoldási módszer, amely tartós pozitív átalakulást tesz lehetővé a magánéletben és a munkában, mint például a lelki, mentálhigiénés állapotban, az anyagi előre jutásban, párkapcsolatban, a gyermeknevelésben, családi, rokoni kapcsolatokban.

Az Újrahangolás® alkalmazásával elérheti, hogy:
– a test – lélek– szellem egységes „rendszert” alkosson,
– a „testmező” megtisztuljon (ez a kvantumfizikai kutatások által azonosított „Human Body Field”)
– az egyén saját akaratából be tudjon kerülni valódi áramlásába (a FLOW-ba) minden nap,
– ezáltal megélje a teljes belső békét, a boldogságot, a harmóniát és a felszabadultság érzését.

A módszer használatával pár hónap alatt elérhető a test-lélek-szellem rendszerének „tiszta” állapota, mely alapja annak, hogy bárki képessé váljon átgondolt döntéseket hozni, eredményesen élni, dolgozni, társkapcsolatban lenni.

Nézd meg videón!
Várnai Myrtill az Újrahangolás® módszeréről: 

A konzulens képzés 5 modulból áll.

Mind szükséges ahhoz, hogy Újrahangolás® konzulens legyél.

(Ha érdekel az egyes modulok részletes tartalma, csak kattints rájuk a lenyitáshoz.)

1. Újrahangolás® alapfok - 2 nap (M-37)

A modul tágabb perspektívából láttatja az élet valódi rejtélyeit, rámutat a miértekre és a megoldásokra, érthetővé teszi az életet, a az élet értelmét, feladatait, lehetőségeit, és szépségét, és tartalmát minden életterületen.

Popper Péter egy képzésen ezt mondta: „Az emberi lét értelmét a végtelen isten rejtélye nélkül nem lehet megtalálni, a problémákat pedig nem lehet megoldani. Isten nélkül a lét egy kudarc.”

Müller Pétertől pedig ezt olvashatjuk: „A jelenlegi pszichológia, mely az anyáig és apáig, de legfeljebb csak a méhen belüli emlékekig visszamenve próbál megérteni egy emberi lelket, a felszínen jár…”

Ha nincsenek bizonyos ismereteink és modelljeink a boldog együttélésről és az élet értelméről, akkor tudatosan és tartósan nem tudunk formálódni, és tehetetlenül állunk a kudarcainkkal, akár addig is eljutva, hogy teljesen elutasítjuk azt. Pedig nem ez lenne a megoldás!

Egy súlyosabb diszharmónia nem tud tartósan helyreállni, továbbá az ember nem tud tartósan örömteli, harmonikus szinten, teljesen épen és testileg is teljesen egészségesen maradni egy életre szólóan, ha a lelki és szellemi dolgok rendezetlenek. Fontos a segítőknek, hogy a lehető legtöbb szinten ismerje meg a kapcsolódási síkokat és azok működését, hatását, azaz hogy az alapok (lelki és szellemi szintek) is tiszták és stabilak legyenek. A tartalmas, értékes, boldog élet alapfeltétele tehát a tudatos, tudat alatti és tudat feletti működések ismerete, majd helyes működtetése.

– Ha nem ismerjük a lélek és szellem anatómiáját (csak a testét), azaz tudatosan nem sajátítottuk el holisztikusan, hogyan élhetünk harmonikus, boldog, hasznos életet, illetve ha az egyén saját családjában nem látta a jó mintát, akkor nem lesz képes vagy csak részben tudja azt boldoggá formálni, és utódainak jó mintát adni. Ami lesz: patológiásan, azaz „betegesen” működő egyén és család, majd sérült szülő nevel sérült gyermekeket. Ahogy ezt sokan tapasztalják saját életükben illetve környezetükben is.

– Ha egy segítői folyamat során negligáljuk a Lelket és a Szellemet, azaz ha nem veszünk tudomást az ember több dimenziós létéről (a test, lélek, szellem egységéről), akkor az élet megsegítésének teljességéről sem tudunk beszélni. Sok esetben a segítői folyamat megáll, mert helyzetekre nincsenek földi válaszok. Elengedhetetlen a spirituális dolgokat is belevonni, hogy a problémák mibenlétét a maga teljességében megértsük.

– Amint megvan a megértés, de mondhatjuk úgy is, hogy a „munkahipotézis”, megvan a megoldás is.

– Amíg a szülők, nagyszülők, ősök rossz mintái nincsenek feloldva, és nincsenek jó és új minták az ember test – lélek – szellem rendszerébe bejuttatva, amíg az útkeresők saját karmáikkal bajlódnak különféle életterületeiken és nem oldják fel valamilyen módszerrel, addig a nehezebb és problémásabb esetekben a megoldás az életbeli problémákra kevéssé található meg.

– Az alapfokú Újrahangolás® tréning maximálisan alkalmas arra, hogy a saját működésedet átgondold, formáld, jobbá tedd, ráláss a jelenlegi mechanizmusokra és képes legyél változtatni azokon, hogy megtaláld az élet valódi értelmét, célját, tudd magad formálni, és boldog, békés, szeretetteli, tartalmas, értékes életet élj és alakíts ki magadnak. A változás alapmódszere az Újrahangolás®. Ezzel minden oldható, és a jó minták elsajátíthatók.

Témák: 
– Teremtés, eredetünk, jövőnk
– Mi értelme az életnek, merre tartunk?
– Honnan tudható az, hogy tiszta az egyén kapcsolódása és tiszta az energetikája?
– Mit okoz a nem megfelelő kapcsolódás és a problémás testmező? Hogyan jelentkezik ez (testi betegségekben, viselkedésbeli zavarokkal)?
– Mitől nem működnek az életfeladatok – energia szintű magyarázatok, hibás programok? Elementálok, entitások stb.
– Életünket, kapcsolatainkat, működéseinket befolyásoló energiák, ezek csoportosítása, kezelése.
– Gátló programok kivételének gyors technikája.
– Megoldások – módszerek a fenti problematikákra – végre hatékonyan.
– Területek, amelyek az elsajátított módszerekkel javíthatók: egyéni elakadások, gyermeknevelés, párkapcsolat, munkahelyi és anyagi gondok, egészség.
– Módszertan: elmélet, gyakorlat

A modulon az Újrahangolás® módszer alapszintjét ismered meg. Az egyéni elakadásokra fókuszálunk.

 

2. Újrahangolás® középfok - 2 nap (M-38)

Ebben a modulban az Újrahangolás® módszert középszinten ismerheted meg. Elmélyítheted a megszerzett ismereteket,
elméletben és gyakorlatban is elsajátíthatod, hogyan segíts
családtagjaidnak, gyermekeidnek, barátaidnak, párodnak preventív jelleggel.

Cél az, hogy képessé válj saját magad, családod, gyermeked alapvető problémáinak elébe menni, a kialakult nehézségekben pedig megoldást nyújtani. (A tevékenység nem helyettesíti az orvosi és terápiás ellátást, viszont hatékony módszert nyújt segítő folyamatok megoldásához.)

Fókuszálunk a mindennapi élet alaptörvényeinek megismerésére, hogy magadban, kapcsolataidban (társ, munkahely, család), gyermekeidben a harmóniát, békét meg tudd teremteni.

Megoldásokat fogsz megtalálni akár évek, évtizedek megoldatlan problémáira (magad számára, valamint párkapcsolatnál, gyermekeidnél, családi működésekben, anyagiakban, testi és lelki megakadásokra, betegségekre is).

– A mentális és lelki egészség alapja (ez szülőként és párkapcsolati témában érintetteknek is elsődlegesen fontos) a jelen és a generációs minták ismerete, felismerése és módosítása. Minden fő életterületet átvizsgálunk és megtanulod a megoldásának, feloldásának szellemi-lelki módját és új programok elsajátítását (azaz hogyan alkalmazd a pozitív megerősítéseket, a pozitív pszichológiát az életetekben).

Életterületek, melyekre a generációk és sorsdöntések rányomták a bélyeget: mentális-lelki egészség, testi betegség/egészség, életszemlélet, párkapcsolatok és egyéb kapcsolatok alakítása, gyermeknevelés, anyagi dolgok.

Mélyebben érteni fogod a testi betegségek kialakulásának lelki-transzcendentális  motívumait, továbbá azon betegségek eredőjét, melyek a szellemi – felsőbbik én szinthez kapcsolódnak. (Ezeket tudja nehezen orvosolni a hagyományos ellátás.) Ismerni fogod a prevenciót, és ha már a környezetedben valaki bekerült a betegségbe, (meg)értéssel, kiegészítő támogatással tudsz neki segíteni. Képessé válsz saját magad önsegítésére, továbbá családod, gyermeked alapvető problémáit kezelni, rendezni, kiegészítő elemként egészségessé tenni. (Nem helyettesíti az orvosi ellátást!)

Áttekintjük az alapkérdéseket: miért vagyok a világon, mi az életfeladatom, munkaterületem, miben és hogyan tudnék boldog lenni, és ezek vonatkozásában az anyagi elakadások áttekintése, megoldásának, oldásának módjai, generációs minták tükrében, az Újrahangolás® módszerével.

A gyermeknevelést más perspektívába teszi. Új módszereket, technikákat ad a gyermekek testi–lelki egészségének megőrzéséhez, helyreállításához. Technikát ad a gyermek képességeinek emeléséhez, fejlesztéséhez, valamint az iskolai követelmények során a tudásanyagok hatékony elsajátításához.

Képessé válsz gyermeked képességeit magasabb szintre hozni, hogy azok a tanulási eredményekben is megjelenjenek és közben gyereked sokkal könnyebben, örömtelibben tanuljon. (Nem képességfejlesztő foglalkozásokról és szakkörökről hallasz majd itt, nem is közös képességfejlesztési módszerekről…) Ha a gyermek téma éppen nem aktuális (még/már) nálad, saját magad formálását fogod megérteni, és az elsajátított ismereteket alkalmazni.

Megismered a párkapcsolat szellemi szintű kapcsolódásának törvényeit. Érteni fogod, honnan eredeztethető a nehéz illetve a jól működő párkapcsolat, fogod tudni ezt változtatni, annak ellenére is, ha a társad nem partner még a változásban, a te szellemi folyamataidra.

Megérted és elsajátítod a párkapcsolat formálásának szelíd módját, lehetőségeit, perspektíváit. Hasznos ismeret ez akkor is, ha van párkapcsolatod, és akkor is, ha még nincs.

 

3. Újrahangolás® felsőfok - 4 nap (M-39)

Ez a modul tesz képessé arra, hogy teljes segítői folyamatokat láss el egy személy által hozott, megoldásra váró témában.

Ebben a gyakorlatorientált részben tudod begyakorolni az Újrahangolás® teljes komplex módszerét és részleteiben az egyes
elemeket.

Ez a rész tesz képessé arra, hogy teljes segítői folyamatokat láss el egy személy által hozott, megoldásra váró témában.

Akkor ajánlott, ha
– otthoni és családi körben professzionális szinten akarod végezni a segítést, és mélyíteni szeretnéd tudásod, vagy
– ha mások professzionális segítőjévé akarsz válnia módszerben, vagy
– ha professzionális szinten szeretnéd végezni az Újrahangolást ® , mint segítő, coaching eszközt
– vagy ha már praktizálsz, és saját módszeredbe szeretnéd beilleszteni a kezelési eljárást, technikákat

Megtanulod
– az Újrahangolás® módszerét alkalmazni,
– az Újrahangolás® -hoz kapcsolódó tanítást átadni,
– az Újrahangolás® -t professzionálisan használni mások segítésére.

Ez a modul az alapja annak, hogy Újrahangolás® konzulenssé is válj.

 

4. Újrahangolás® gyakorlat – 2 nap (M-40)

A gyakorlás biztosítja azt, hogy készségszinten elsajátítsd azt, amit tanultál.

Lesznek:

  • bemutató gyakorlatok,
  • akváriumgyakorlatok (ketten csináljátok egymáson, a többiek figyelnek, a vezető segíti az „ügyféllel” való munkát, eközben mindenki egyszerre megfigyelő és résztvevő).
  • szupervíziós blokk, azaz ügyféllel kapcsolatban tudsz kérdezni, a segítői folyamatot a vezetővel átbeszélni.

Eközben a személyes munka tovább fejleszt téged, formál, alakít.

Ha valaki más segítői tevékenységet már folytat, integráljuk a módszer felhasználhatóságát a saját szakmába

5. Újrahangolás® vizsga - 1 nap (M-41)

A vizsga célja:
– a minőségi munka színvonalának biztosítása a módszer használatára vonatkozóan
– a vizsgára való felkészülés fázisában a szakember elméleti és gyakorlati ismereteit összegzi, ennek eredményeképpen a munkája minőségbiztosítottá tud válni
– a képzési folyamat lezárása.

Vizsgamunka:
A vizsgát követően a szakembernek az alábbi gyakorlati elemeket szükséges még teljesítenie:

– 5 ügyfélen 5 alkalmas Újrahangolási® segítségnyújtási folyamat végig vitele és annak dokumentálása
– 5 hospitálásai alkalom Várnai Myrtill egyéni ügyfélfolyamataiban, és ennek dokumentációja
– 3 csoportos szupervízión való részvétel, ahol bemutatja az 5 ügyfélen végzett munkáját, továbbá prezentálja csoporttársainak a hospitalizáción tanultak összefoglalóját

A szupervíziós alkalmak díja: 29.900,- Ft/alkalom.

Oklevél: Újrahangolás® konzulens

(Elegendő tapasztalat után az Újrahangolás® konzulens alkalmassá válhat illetve jelentkezhet trénerségre, azaz Újrahangolás® oktató lehet. Ennek feltétele az Újrahangolás® Oktatási, Képzési, Tanácsadói és Módszertani Központ Újrahangolás® trénerképzésének elvégzése.)

Az Újrahangolás®  szerzőik által védett módszer, a minőségbiztosítás és a módszer tisztaságának fenntartása miatt a következőket szükséges ismerned:
– Ha az Újrahangolás® módszer nevét, amit alkalmazol munkádban, honlapon, nyomtatott, írott vagy szóbeli formában használni szeretnéd, akkor ehhez akkor tudunk hozzájárulni, ha kéthavonta továbbképzéseken találkozunk, ahol további tanításokat, gyakorlásokat kapsz, valamint magad életére és továbbhaladására vonatkozó tisztítási, oldási folyamatokat.
– Ez szükséges és elengedhetetlen része annak, hogy a módszer tiszta maradjon, és a brand mint márka, saját javadat, bevételedet, minőségi munkádat és az ügyfelek minőségi ellátását biztosítsa.)

 

Ez így összesen 11 képzési nap. A képzés a végén Újrahangolás® konzulens tanúsítványt kapsz.

Mikor indul a következő konzulens képzés?

A konzulens képzés 5 modulja ugyan mindössze 10 képzési napból áll.

A következő Újrahangolás® konzulens képzés időpontjai

Csatlakozz be a képzésbe, végezd el visszanézéssel az eddigi anyagokat és vegyél részt online vagy személyesen a fennmaradt képzési naponok. De ha szeretnéd, akár az egész képzést is elvégezheted visszanézéssel az otthonodból a saját tempódban. 

Képzéseink a jövő évben is folyamatosan lesznek. Kb. 3 havonta indítunk új Újrahangolás® konzulens képzést.

1. modul – Újrahangolás® alapfok – 2 nap
2023. november 22-23. (szerda – csütörtök) 9.00-15.30-ig

2. modul – Újrahangolás® középfok – 2 nap
2023. november 24. (péntek) 9.00-15.30-ig és
2023. november 29. (szerda) 9.00-15.30-ig

3. modul – Újrahangolás® felsőfok – 4 nap
2023. november 30. – december 1. (csütörtök – péntek) 9.00-15.30-ig és
2023. december 6-7. (szerda – csütörtök) 9.00-15.30-ig

4. modul – Újrahangolás® gyakorlat – 2 nap
2023. december 13-14. (szerda – csütörtök) 9.00-15.30-ig

5. modul – Újrahangolás® zárónap – 1 nap
2023. december 20. (szerda) 9.00-15.30-ig

A teljes képzés 11 nap.

Jelentkezési határidő:  2023. december 18.

Érdeklődés és jelentkezés: kapcsolat@ujrahangolas.hu.

Még eddig tudsz jelentkezni a konzulens képzésre:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Mennyibe kerül, hogy Újrahangolás® konzulens lehessek?
Megéri ez?

Konzulens képzésünk díja egyösszegű befizetés esetén: 488.000 Ft helyett 399.800 Ft.

Ez a képzési díj, ami lehetővé teszi, hogy 2 hónapot követően Újrahangolás® konzulens lehess.

Érdemes lebontani ezt az árat, hogy jobban el tudd helyezni. Szellemi-lelki segítőként egy óradíj általában 20.000 Ft/alkalom körül alakul. Ez alapján körülbelül 25 alkalom után a képzésbe fektetett pénz meg is térül.

Ez mennyi idő reálisan?

Meglévő praxis esetén:

Heti 3 nap munkával, napi 3 klienssel számolva, havonta 540.000 Ft plusz bevételt tudhat magáénak a fenti példában említett konzulens praxisa Újrahangolás® konzulens szolgáltatással.  Így valamivel több, mint 2 hét alatt megtérül a tanulásba való befektetés.

Részletfizetés lehetséges!

A végzett résztvevőknek ALUMNI rendszerünkön keresztül további segítséget biztosítunk a praxisépítésükben. Olyan tippeket adunk, tapasztalatokat osztunk meg, amivel könnyebbé válik az ügyfélszerzés és -megtartás.

Ki vagyunk mi és miért bízz meg bennünk?

Várnai Myrtill vagyok, az Újrahangolás® Képzési, Tanácsadói és Módszertani központ alapítója.

Pszichológus, coach, közgazdász, az Újrahangolás® módszer megalkotója. 

Iskolánk több, mint 30 év pszichológusi tapasztalatra épülő, hagyományos pszichológiai alapokon nyugszik, ugyanakkor a mai kor emberének alternatív (szellemi-lelki) választást is nyújt.

Újdonságát a szellemi- lelki segítői módszer alapozza meg (Újrahangolás® módszere). Coach képzéseink a hagyományos emberismeretre és a szellemi- lelki eszköztárra építenek. Hatékony, gyors, az emberi problémákat értelmezhető egységbe rendezi. Gyakorlati, ezáltal megoldást is nyújt. Mivel szellemi-lelki, ezért a megoldásokat is egy más szintre emeli.

Mit mondtak rólunk azok, akik elvégezték a képzést?

„Köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon boldog vagyok, hogy a szellemem, a segítőim ide vezettek hozzád Amellett, hogy rengeteg új dolgot tanultam, új eszközöket kaptam, még olyan korábbi olvasmányok, tanfolyamok, módszerek is összeálltak, amiket eddig nem tudtam rendszerezni, vagy nem értettem egészen vagy csak megtanultam, de nem használtam.

Azt is megértettem, gyerekkorom óta miért vonzanak bizonyos témák (Egyiptom, kelet, buddhizmus, reinkarnáció…), és miért tartom távol magam néhány dologtól, pedig sokszor szembejöttek már velem (csoportos meditáció, családállítás). Úgy érzem, elindítottál az utamon, megkaptam a játékszabályokat, az útmutatást, és most már tudom, hogyan folytassam ezt az utat. Köszönöm még egyszer, nagyon élveztem a tanfolyamot, az anyagot és a tanítási stílusodat, könnyedségedet egyaránt.”

Varga Szilvi

“Nemigen volt még olyan szakmai képzés a pályafutásom során (elég gyakran és szívesen tanulok, ismerek meg új dolgokat), amelyet ilyen biztosan jó döntésnek ítélek meg. Amellett, hogy hasznos és gazdag az a tudásanyag, amelyet kaptam tőled, az nem száraz, hanem gyakorlatias, jól befogadható, átlátható és a hétköznapokban alkalmazható. Szerettem, hogy emellett az egész képzés egy önismereti utazás és terápia is volt egyúttal. Mindemellett jó volt a csapat, akikkel együtt gondolkozhattunk és gyakorolhattunk, inspiráló volt a közeg. Hálásan köszönöm a lehetőséget! Akárhogyan is döntök a szakmai továbblépésemet illetően, egyet biztosan tudok: örülök, hogy részt vehettem a képzésen. További sok sikert kívánok”

Éva

“Hálás vagyok, hogy rátaláltam a képzésre. Pontosan akkor jött velem szembe, mikor a legnagyobb szükségem volt rá, mind szülőként, mind hivatás terén. Megalapozta a szakmai jövőmet, életutamat. Mind szakmailag,mind emberi megközelítésében hiánypótló a piacon. Myrtill minden téren fantasztikus tanító, a szakmai szempontokon kívül számomra emberileg is maximálisan követendő példát mutatott.
Ezúton is köszönöm a képzésen kapottakat!”

Eszter

„A szellemi-lelki life coaching tréning mindegyik  modulján részt vettem. Nagyon hálás vagyok magamnak, hogy sikerült ezt a tréninget bevonzani az életembe. Nem voltak elvárásaim, de olyan csodálatos felismerésekre tettem szert, melyek eddig is bennem voltak, de most kerültek igazán fókuszba. Myrtill olyan mérhetetlen odaadással és magas fokú professzionalizmussal ülteti át a tudást a jelenlévőkbe, hogy mint a szivacs, szívja az ember agya be az információkat. A figyelmet folyamatosan ébren tartja és permanens módon teszi mellé a gyakorlati tapasztalatokat. Rengeteget tanultam, mind a témában, mind önismeretben és felismerésekben. Nagyon köszönöm, hogy részese lehettem a tudásmegosztásnak és annak a jó csapatnak, akik a tréningen voltak. Már alig várom az ügyfeleket, hogy együtt keressük meg a fejlődés útját. Köszönöm Myrtill.

Dallos Tamásné, “Babu”, integratív life coach és szellemi-lelki gyermekcoach

Mérhetetlen információt és gyakorlati, használható tudást kaptam. Néha az ember hajlamos csak a nehéz megoldást, a bonyolultat keresni, elfogadni, holott a fejlődés, a továbblépés és a teljes, boldog élet megélése úgy hiszem, hogy egyszerűbb, mint gondolnánk. Köszönöm, hogy kaptam egy lehetőséget, amelynek segítségével lényegében bármit elérhetek, amit őszintén szeretnék. Köszönöm!”

 

Kiss Lilla, integratív life coach és Újrahangolás® konzulens és tréner

Országosan egyedülálló Újrahangolás® konzulens képzésünk évente 50 főt tud képezni.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Ha valamiért félbe kell hagynom a tanfolyamot, elveszítem a befizetett pénzt?
Nem, ha közbejönne valami olyan dolog, amiért fel kell függesztened a képzésen való részvételt, akkor lehetőséget biztosítunk arra, hogy a következő képzésbe bekapcsolódva folytasd.
2. Megkapom-e a tananyagot írásban is?

A tananyag nagy részét munkafüzet formájában megkapják a résztvevők, ezen kívül több olyan kérdőívet és egyéb más anyagot adunk, amelyeket a későbbiekben a saját coaching tevékenység során az ügyféllel tudsz használni. Ennek ellenére mindig javasoljuk saját jegyzet készítését és az ajánlott irodalom elolvasását is.

3. A képzés elvégzése után, ha esetleg elakadok egy ügyféllel, szakmai kérdésem merül fel, van lehetőség szakmai konzultációra?

Természetesen igen, iskolánk ajtaja minden végzett résztvevő számára a képzés elvégzése után is nyitva áll, sőt kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi képzésre és a minőségi segítségnyújtásra, amit a résztvevők majd a magán segítő folyamatukban folytatnak. Az elakadás nagyságától függően lehet tanácsot kérni emailben, telefonon, online és személyesen. A végzett résztvevők számára rendszeresen gyakorlati workshopokat, szupervíziókat szervezünk, így lehetőség van arra, hogy a szakmai tapasztalatokat, kérdéseket, eseteket, coach folyamatokat megbeszéljünk, közösen megoldjunk!

4. Mennyire fontos a szakmában, hogy egy képzés akkreditált legyen?

Egyéni preferencia, hogy ki mennyire ragaszkodik az akkreditációhoz, a tapasztalat azt mutatja, hogy a segtői tevékenység sikerességét nem ez befolyásolja, hanem a megszerzett tudás és a mentor egyéni kompetenciái.

5. Mikor kell befizetnem a regisztrációs díjat és mikor a fennmaradó képzési összeget?
A regisztrációs díjat (15.000 Ft) a képzésre való jelentkezés után kell befizetned. Az űrlap kitöltését követően elküldjük az utalási adatokat. A fennmaradó képzési összeget pedig közvetlenül a képzés előtt kell majd kifizetned. Erről is küldünk majd e-mailt.
6. Mikor vannak az egyes modulok képzési időpontjai? Nem találom!
Az egyes modulok képzési időpontjait ide kattintva tudod megtekinteni. Kattints rá az egyes modulukra, hogy lenyithasd őket. Itt fogod megtalálni, hogy mely időpontok közül választhatsz. (A jelentkezésed utáni e-mailben kérdezzük majd meg, hogy mely időpontokat választod.)
7. Muszáj sorban haladnom a modulokkal? Mi van, ha nem jó valamelyik időpont?
Ha valamelyik modul választható időpontjai nem megfelelőek, kérjük, írj e-mailt a kapcsolat@ujrahangolas.hu címre és találunk megoldást.
8. Van lehetőség részletfizetésre is?
Igen, erre is van lehetőség a teljes ár felszámítása esetén. Ha a részletfizetés felelne meg neked, csak írj egy e-mailt nekünk a kapcsolat@ujrahangolas.hu e-mail címre!
9. Külföldön, illetve nem a fővárosban élek, lehet-e online is becsatlakozni?
Igen, biztosítani tudjuk az online képzést. Ez azt jelenti, hogy amikor a képzést tartjuk, akkor neked is az internetes eszközöd előtt kell ülnöd, hogy az oktatásban részt vegyél. Viszont ha tudsz, inkább gyere el, légy jelen!

Ha mégis online szeretnél jelen lenni, akkor a részletekről a jelentkezés után e-mailben egyeztetünk.

Jelentkezem

Még eddig tudsz jelentkezni az Újrahangolás® konzulens képzésére:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Belevágok: jelentkezés a teljes konzulens képzésre

(utánkövető segítséget adunk a praxisépítésedben)

399.800 Ft

Jelentkezni a kapcsolat@ujrahangolas.hu e-mail címen lehet.

FONTOS: A képzés díját átutalással tudod fizetni. (A részletekhez kattints a fenti gombra!) 

Inkább részletekben fizetnél? Erre is van lehetőség! Ha a részletfizetés felelne meg neked, csak írj egy e-mailt nekünk a kapcsolat@ujrahangolas.hu e-mail címre!

Belenézek: jelentkezés csak az első modulra

(Nézd meg, milyen nálunk résztvevőnek lenni!
Az első napra 100%-os pénzvisszafizetési garanciát adunk.)

Jelentkezni a kapcsolat@ujrahangolas.hu e-mail címen lehet.

Kérdésed van?

Elérhetőségek:

Központi telefonszámunk:
06-70-381-6348